با این کد میتوانید محصولاتی که واحد قیمتشان “۰” یا “بدون قیمت” هست را به کلمه “رایگان” تبدیل کنید.

 

محل قرارگیری کد: کد زیر را در فایل functions.php قالب خود قرار دهید.