دسته: برنامه‌نویسی

چرا باید برنامه نویسی یاد بگیریم؟

چرا باید برنامه نویسی یاد بگیریم؟

در عصر حاضر، یادگیری اصول برنامه‌نویسی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیستم‌های آموزشی کشورهای تراز اول دنیا همچون کشورهای آمریکایی و اروپایی مبدل شده است.  دلیل مهم انگاشتن چنین مهارتی توسط این کشورها، نیاز رو به رشد جامعه به این مهارت بسیار کاربردی می‌باشد. به‌طوری‌که گفته می‌شود تا چند سال آینده، دانشگاه‌ها صرفاً بخش اندکی…